Museu Etnològic del Montseny, La Gabella

Museu del Montseny, La Gabella 2x1

Viu el Montseny

Descripció

Centre d'exposicions, conservació, difusió i investigació del patrimoni cultural del Massís del Montseny.

Més informació a:
972.86.09.08
www.museuetnologicmontseny.org

Condicions

2x1 presentant el carnet de subscriptor.

Vàlid fins a 31/12/2019