Només per a subscriptors d'EL 9 NOU. Si encara no n'ets, fes-te'n.

Concurs de portades

20
novembre
20/11/2020 a les 15:40 - Vic/ Granollers

40a Portada de Nadal

Aquest any celebrarem el 40é concurs de portades de Nadal. Un concurs adreçat especialment artistes de disseny gràfic. El guanyador/a rebrà com a premi 1.000€ en metàl·lic i se li reproduirà l’obra a l’edició extra de Nadal, tant a l’edició d’EL 9 NOU d’Osona i el Ripollès com a la del Vallès Oriental.

T' animem a participar-hi. Feu-nos arribar el teu cartell abans del 20 de Novembre.

El concurs és regeix per les diferents bases:

1. El premi no pot declarar-se desert.
2. Les obres, fetes per persones nascudes o residents a Osona, el Ripollès, el Vallès Oriental o el Moianès, a partir de 16 anys, hauran de ser originals i no premiades en cap altre concurs.
3. El tema és lliure.
4. L'obra premiada serà impresa en quadricromia sota el logotip o capçalera del periòdic.
5. Cada participant podrà concursar amb una sola obra de format 31,5 cm d'alt x 24,5 cm d'ample, muntada sobre bastidors o suport rígid.
6. Les obres es presentaran sense signar. Hauran de dur un lema escrit al dors, lema que també constarà a l'exterior d'un sobre clos, a l'interior del qual figurarà el nom, cognoms, adreça, telèfon i edat de l'autor de l'obra. A cada participant se li lliurarà un resguard que exhibirà en el moment de retirar la seva obra si aquesta no ha estat seleccionada per ser exposada. Les obres exposades es podran recollir a finals de març del 2021. Més enllà d'aquest termini, PREMSA D'OSONA, SA considerarà que les obres no retirades queden de la seva propietat.
7. El jurat qualificador serà fet públic el mateix dia del veredicte del concurs.
8. L'obra premiada quedarà propietat de PREMSA D'OSONA, SA. Aquesta es reserva el dret de fer un tiratge especial de l'obra premiada i signada pel seu autor.
9. El termini d'admissió de les obres acabarà el dia 20 de novembre de 2020, a les 7 de la tarda. Caldrà lliurar-les a les oficines d'EL 9 NOU, els dies feiners de 9 a 1 i de 4 a 7. Les obres també podran ser trameses a ports pagats, a les mateixes adreces. Els seus autors s'hauran de fer responsables de la reexpedició de les obres.
10. El veredicte es farà públic el dia 27 de novembre de 2020 i el premi es lliurarà durant el mes de gener del 2021.
11. El fet de concórrer en aquest concurs suposa l'acceptació de les bases, la conformitat amb les decisions del jurat i/o la renúncia a qualsevol reclamació legal.