Club Tennis Vic

Club Tennis Vic, (Dte. natació )

Cursets de natació

Descripció

Millora de les pràctiques educatives en l'entorn aquàtic.

L'objectiu principal és fomentar la familiarització amb el medi aquàtic a més de potenciar el desenvolupament cognitiu, psicomotriu i afectiu de l'infant a través de diverses activitats lúdiques i estratègiques.

Adreçat a nens/es de 3 a 5 anys
i de 6 a 12 anys.

Més informació:
Tel. 93.883.34.60
ctv@clubtennisvic.cat

Condicions

Acreditant-se com a subscriptor amb el carnet, podreu gaudir de els mateixos descomptes econòmics que els socis del Club Tennis, en els cursets de natació per a nens.

Vàlid fins a 31/12/2020