Club Tennis Vic

Club Tennis Vic, (Dte. Tennis)

Escola de Tennis

Descripció

Des de l'escola de tennis del Club Tennis Vic, volem fomentar actituds, valors i hàbits que l'ajudaran davant de molts altres àmbits de la la vida.

Cursos per:
* nens i nenes a partir de 4 anys
* nens i nenes de 7 a 11 anys
* nens i nenes de 12 a 18 anys
* Adults

Més informació al:
93.883.34.60
ctv@clubtennisvic.cat

Condicions

Acreditant-se com a subscriptor amb el carnet, podreu gaudir dels mateixos avantatges econòmics que els socis del Club Tennis en els cursets de l'escola de Tennis.

Vàlid fins a 31/12/2020